Disclaimer

Disclaimer aangepast op 9 april 2024

Informatie op de website van Less with Lines


Less with Lines (KvKnummer 70093350) verleent bezoekers toegang tot haar website. De informatie op de website mag niet als advies of als dienst worden beschouwd. Het verstrekken van gegevens via of op deze website zorgt niet voor een relatie tussen Less with Lines en de ontvanger van informatie/bezoeker van de website. Less with Lines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het gebruik maken of bezoeken van deze website, daaronder begrepen schade veroorzaakt door een virus. Tevens is zij niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website. Less with Lines streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt, nog steeds up-to-date is.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website.

IE-rechten

De inhoud van de website van Less with Lines, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: de teksten, documenten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Less with Lines en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet en nooit toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder Less with Lines haar toestemming.

E-mail

Less with Lines kan niet volledig garanderen dat het e-mailverkeer veilig is. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan Less with Lines accepteer je dit risico.

Vragen

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met [email protected].